2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аль-Омарі С. К. К.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Оцiнка узагальненого перетворення Бесселя–Струве в деякому просторi узагальнених функцiй

Аль-Омарі С. К. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1155-1165

Вивчається так зване перетворення Бесселя – Струве на деякому класi узагальнених функцiй, що називаються бьо- мiанами. З використанням рiзних добуткiв типу згорток згенеровано простори Бьомiана, в яких розширене пере- творення добре визначене. Також показано, що перетворення Бесселя –Струве для бьомiана є iзоморфiзмом, який є неперервним вiдносно деякого виду збiжностi.