2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мірмостафае А. К.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Точки верхньої та нижньої напiвнеперервностi для багатозначних функцiй

Мірмостафае А. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1224-1231

Вивчається спiльна верхня та нижня напiвнеперервнiсть для багатозначних функцiй двох змiнних. Бiльш точно, серед iнших результатiв показано, що за деяких умов нижньо горизонтально квазiнеперервне вiдображення вiд двох змiнних $F : X \times Y \rightarrow \scr K (Z)$ є спiльно верхньо напiвнеперервним на множинах з $D \times \{ y_0\}$, де $D$ — щiльна $ G\delta $ пiдмножина $X$ та $y_0 \in Y$. Подiбний результат отримано також для спiльної нижньої напiвнеперервностi верхньо горизонтальних квазiнеперервних вiдображень. Цi результати покращують деякi вiдомi результати про спiльну неперервнiсть однозначних функцiй.