2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асадян Б.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Конечные группы с $2pqr$ элементами максимального порядка

Асадян Б., Аханжиде Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1275-1279

Нехай $3 < p < q < r$ — простi числа. Доведено, що кожна скiнченна група з точно $2pqr$ елементами максимального порядку є розв’язною.