2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Жураєв Д. А.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Задача Коши для матричных факторизаций уравнения Гельмгольца

Жураев Д. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 10. - С. 1364-1371

Розглядається задача Кошi для системи рiвнянь елiптичного типу першого порядку зi сталими коефiцiєнтами, що факторизують оператор Гельмгольца у двовимiрнiй обмеженiй областi. Побудовано наближений розв’язок цiєї задачi, що ґрунтується на методi матриць Карлемана.