2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Карімов Ш. Т.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Об одном методе решения аналога задачи Коши для поликалорического уравнения с сингулярным оператором Бесселя

Каримов Ш. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 10. - С. 1372-1384

Дослiджується аналог задачi Кошi для неоднорiдного сингулярного полiкалоричного (полiпараболiчного) рiвняння з оператором Бесселя. З допомогою оператора Ердеї – Кобера дробового порядку побудовано явну формулу розв’язку цiєї задачi.