2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мусаєв Г. К.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

$b$ -коерцитивнi рiвняння в згортках у вагових функцiональних просторах та їх застосування

Мусаєв Г. К., Шахмуров В. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 10. - С. 1385-1405

Вивчаються властивостi $b$-сепарабельностi елiптичних операторiв згортки у зважених просторах Бєсова. Встановлено точнi оцiнки для резольвент операторiв згортки. В результатi показано, що цi оператори є додатними, а також вiд’ємними генераторами аналiтичних напiвгруп. Крiм того, встановлено властивостi максимальної $b$-регулярностi адачi Кошi для параболiчного рiвняння у згортках. Цi результати застосовано до отримання властивостей максимальної регулярностi для анiзотропних iнтегро-диференцiальних рiвнянь та для систем нескiнченного числа рiвнянь у згортках.