2018
Том 70
№ 9

Всі номери

Ахмадулла М.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Спiльнi теореми про нерухому точку для гiбридних узагальнених $(F, ϕ)$-стискань з властивiстю спiльного граничного дiапазону з застосуваннями

Імдад М., Ахмадулла М., Нашине Г. К.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 11. - С. 1534-1550

Розглянуто вiдносно нове узагальнене гiбридне $F$ -стискання, що включає пару вiдображень. Це стисканя застосовано при доведеннi спiльної теормеми про нерухому точку для випадково спiвпадаючих iдемпотентних матриць, що задовольняють узагальнену умову $(F, \varphi)$-стискання при влативостi спiльного граничного дiапазону в повних метричних просторах. Також доведено подiбний результат для гiбридних пар вiдображень, що задовольняють умо- ву Гардi – Роджерса про $(F, \varphi)$-стискання рацiонального типу. Узагальнено та покращено деякi вiдомi лiтературнi результати. Як застосування наших результатiв, доведено двi теореми про iснування розв’язкiв деякої системи функцiональних рiвнянь, що зустрiчаються в динамiчному програмуваннi, та iнтегрального включення Вольтерра. Крiм того, наведено iлюстративний приклад.