2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Расулов М. С.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Задача со свободной границей для систем уравнений типа реакция-диффузия

Расулов М. С., Тахиров Ж. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1690-1700

Розглядається задача з вiльною межею для систем квазiлiнiйних параболiчних рiвнянь. Частину граничних умов задано в нелокальнiй формi. Встановлено апрiорнi оцiнки норм Гельдера. На основi цих оцiнок доведено iснування та єдинiсть розв’язку.