2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сенета Є. М.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

M. В. Остроградський як імовірнисник

Сенета Є. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 8. - С. 1038-1047

Наведено огляд імовірнісних досліджень М. В, Остроградського (1801-1862) під іншим кутом зору, ніж у статті Б. В. Гнєденка "О работах М. В'. ОстроградсКого дір теории вероятностей" (1951). Статистична техніка М. В. Остроградського, яка пов'язана з використанням теореми Байєса разом із принципом недостатньої обгрунтованості, є близькою до відповідної техніки Лапласа в його книзі "ТЬбогіе analytique des probabilit6s", М. В. Остроградський уточнює або модифікує деякі висновки Лапласа прикладної спрямованості. Більш вражаючі результати, що з'явилися до відповідних робіт Пуассона, стосуються вибірки за ознаками без повернення із скінченної популяції та ймовірності помилки суду присяжних.

Стаття (англійською)

Про багатовимірні границі Sobel–Uppuluri–Galambos

Сенета Є. М., Чен Джон Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1283-1293

Уточнюються відомі верхні та нижні оцінки для ймовірностей того, що відбудеться рівно $k_i$ подій в групі з $n_i$ подій одночасно при всіх i= 1, 2, ..., d.