2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лазерра Є.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

До теорії перенесення однорідних реагуючих розчинів

Каттані С., Лазерра Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 8. - С. 1048-1052

Розглядається одновимірне конвекційно-дисперсійне рівняння теорії перенесення реагуючих розчинів у пористому середовищі. Запропонований метод дає найкращу апроксимацію чисельного розв'язку як при відсутності взаємодії з твердими фазами, так і у випадку розривних початкових значень. Клас розв'язків, визначений багатовимірним розподілом змінних та при використанні функцій Хаара та сплайнів, порівнюється з розв'язками, отриманими за методом Фур'є.