2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кубічка А. А.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Біфуркація гладкої у сенсі Вітпі сім'ї коізотроппих інваріантних торів гамільтонової системи при малій деформації симплектичиої структури

Кубічка А. А., Парасюк І. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 5. - С. 610-624

Досліджується вплив малих деформацій симплектичиоі структури та збурень гамільтоніана на поведінку цілком' іптегровиої гамі льтонової системи. Показано, що поблизу певного підбагатовиду фазового простору виникає гладка в сенсі Вітиі сім'я коізотропних інваріантних торів збуреної системи.