2018
Том 70
№ 4

Всі номери

Бородачьов С. В.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Об оптимизации „интервальных и точечных" квадратурных формул для классов монотонных функций

Бородачев С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 6. - С. 847-956

Розглянуто задачу оптимізації „інтервальних" квадратурних формул (у різних постановках) на класі монотонних функцій, визначених на відрізку, а також задачу оптимізації кубатуриих формул, що мають фіксовані вузли, на класах функцій, визначених на $d$-вимірному кубі, $d = 2,З,...,$ і монотонно неспадпих відносно кожної змінної.