2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бородачьов С. В.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Об оптимизации „интервальных и точечных" квадратурных формул для классов монотонных функций

Бородачев С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 6. - С. 847-956

Розглянуто задачу оптимізації „інтервальних" квадратурних формул (у різних постановках) на класі монотонних функцій, визначених на відрізку, а також задачу оптимізації кубатуриих формул, що мають фіксовані вузли, на класах функцій, визначених на $d$-вимірному кубі, $d = 2,З,...,$ і монотонно неспадпих відносно кожної змінної.

Стаття (російською)

Об оптимизации приближенного интегрирования монотонных функций двух переменных

Бабенко В. Ф., Бородачев С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 881–889

Розв'язано задачу оптимізації наближеного інтегрування визначених на прямокутнику функцій двох змінних, монотонних по кожній змінній, за допомогою квадратурних формул з вузлами в точках прямокутної мережі.