2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пуза Б.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про розв’язки нелiнiйних крайових задач, компоненти яких в деяких точках обертаються в нуль

Пуза Б., Ронто А. М., Ронто М. Й., Щобак Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 94-114

Показано, як вiдповiдна процедура параметризацiї та послiдовнi наближення допомагають дослiджувати нелiнiйнi крайовi задачi для систем диференцiальних рiвнянь за умови, що компоненти розв’язкiв обертаються в нуль у деяких невiдомих точках. Ця процедура може бути застосована до нелiнiйностей, що включають знаки абсолютних величин та додатнi або вiд’ємнi частини функцiй для рiзних типiв граничних умов.