2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пелехата О. Б.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Граничні теореми для розв’язків лінійних крайових задач для систем диференціальних рівнянь

Пелехата О. Б., Рева Н. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 930-937

УДК 517.927
Знайдено достатні умови збіжності послідовності розв’язків загальних крайових задач для систем лінійних звичайних диференціальних рівнянь довільного порядку у рівномірній нормі на скінченному інтервалі.

Стаття (російською)

Предельные теоремы для решений краевых задач

Михайлец В. А., Пелехата О. Б., Рева Н. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 216-223

Дослiджується границя за параметром у рiвномiрнiй нормi розв’язкiв послiдовностi загальних крайових задач для систем лiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь довiльного порядку на скiнченному iнтервалi. Отримано iстотне узагальнення теореми I. Т. Кiгурадзе (1987 р.) щодо таких задач.