2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Пелехата О. Б.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Предельные теоремы для решений краевых задач

Михайлец В. А., Пелехата О. Б., Рева Н. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 216-223

Дослiджується границя за параметром у рiвномiрнiй нормi розв’язкiв послiдовностi загальних крайових задач для систем лiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь довiльного порядку на скiнченному iнтервалi. Отримано iстотне узагальнення теореми I. Т. Кiгурадзе (1987 р.) щодо таких задач.