2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Балчи С.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Полiномiальнi нерiвностi в областях iз внутрiшнiми нульовими кутами у просторi Бергмана

Імаш кизи М., Абдуллаєв Ф. Г., Балчи С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 3. - С. 318-336

Вивчається порядок зростання модулiв довiльних алгебраїчних полiномiв у ваговому просторi Бергмана $A_p(G, h)$, $\;p > 0$, в областях iз внутрiшнiми нульовими кутами у скiнченнiй кiлькостi точок. Отримано оцiнки для алгебраїчних полiномiв в обмежених областях з кусково-гладкою межею.