2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Таранепко H. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Распределение значений аддитивной функции в коротких интервалах

Таранепко H. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 2. - С. 257-265

Розглядається сім'я цілком адитивних функцій $β_q(n)$ визначених на множині натуральних чисел. Знайдено асимптотичну формулу для суматориої функції $β_q(n)$ та вивчено розподіл її значень в коротких інтервалах.