2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Хома С. Г.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Гладкий розв'язок задачі Діріхле для квазілінійного гіперболічного рівняння другого порядку

Митропольський Ю. О., Хома H. Г., Хома С. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 931-935

На основі точного розв'язку лінійної задачі Діріхле $u_{tt} - u_{xx} = f\left( {x,t} \right),\; u(0,t) = u(π,t) = 0,\; u(x,0) = u(x,2π) = 0, 0 ⩽ x ⩽ π, 0 ⩽ t ⩽ 2π$ одержано умови розв'язності відповідної задачі Діріхле для квазілінійного рівняння $u_{tt} − u_{xx} = f(x, t, u, ut)$.

Коротке повідомлення (українською)

Розв'язок однієї крайової задачі для гіперболічного рівняння другого порядку

Хома С. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 4. - С. 572-573

Знайдено умови існування класичного розв'язку крайової задачі $u_{tt} -u_{xx} = f(x,t),\; u(0,t) = u(π, t) = 0, u(x, 0) =u (x, 2π)$.