2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сеілова Р. Д.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Ранговые признаки управляемости для краевой задачи линейной системы интегро-диффереициальиых уравнений с импульсным воздействием

Ахметов М. У., Сеілова Р. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 723–730

Визначено необхідні та достатні умови розв'язності крайової задачі для лінійної системи інтегро-дифереидіальних рівнянь з імпульсною дією. Доведено теореми про існування та інтегральне зображення лінійних інтегро-сумарних рівнянь Вольтерра другого роду та лінійної системи інтегро-диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу.