2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Милка А. Д.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Бирозетки — модельные флексоры

Горькавий В. А., Милка А. Д.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 885-904

Розглянуто нову сiм’ю багатогранникiв, якi названо бiрозетками. Проаналiзовано геометричнi властивостi бiрозеток, наведено кiлька варiантiв обґрунтування їх модельної флексорностi.

Хроніка (українською)

Міжнародна конференція з геометрії „в цілому"

Горькавий В. А., Діскант В. І., Милка А. Д.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 1007-1008