2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шлєпаков Д. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Статистические критерии для порядка регрессионной модели по единственной серии наблюдений

Шлепаков Д. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1148-1152

Побудовано критерій визначення порядку лінійної регресійної моделі за єдиною серією спостережень для випадку нормально розподіленого шуму з нульовим середнім та обмеженою дисперсією. Запропоновано нову статистку рівноваги для моделі з нескінченною (але єдиною) серією спостережень і па її основі побудовано критерій визначення порядку моделі.