2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Акгюл А.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Диференцiальнi пiдпорядкування другого порядку на класi аналiтичних функцiй, що визначенi оператором Рафiда

Акгюл А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 5. - С. 587-598

За допомогою оператора Рафiда введено новий клас аналiтичних функцiй. Отримано деякi результати щодо пiдпорядкування.