2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Васильєва Н. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О разрешимости модельной задачи Hele - Shaw в весовых пространствах Гельдера в плоском угле

Базалий Б. В., Васильева Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1446-1457

Вивчається нестаціонарна крайова задача для рівняння Лапласа в плоскому куті з похідною за часом в граничній умові. Отримано коерцитивні оцінки у вагових просторах Гельдера.