2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Пасічник Г. С.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Про задачу Коші для $\mathop {2b}\limits^ \to$ -параболічних систем зі зростаючими коефіцієнтами

Івасишен С. Д., Пасічник Г. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1484-1496

Для $\mathop {2b}\limits^ \to$-параболічних дисипативних систем і систем зі зростаючими при $| x | → ∞$ коефіцієнтами при наявності вироджень на початковій гіперплощині досліджено фундаментальну матрицю розв'язків і розв'язність задачі Коші.