2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Іскаков Р. С.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Непрерывные аппроксимации разрывных нелинейностей полулинейных уравнений эллиптического типа

Искаков Р. С., Павленко В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 224–233

Одержані нові варіаційні принципи існування сильних і напівправильних розв'язків основних крайових задач для рівнянь еліптичного типу другого порядку з розривною нелінійніспо, Вивчається проблема близькості множин розв'язків апроксимуючої задачі з неперервною за фазовою змінною нелінійністю і розв'язків вихідної крайової задачі з розривною нелінійніспо.