2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Шпортюк В. Г.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Про теореми Леві - Бакстера для дробових полів. I

Булдигін В. В., Мельник В. М., Шпортюк В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1463–1476

Розглянуто дробові поля, породжені злічепно адитивними стохастично неперервними однорідними випадковими мірами з незалежними значениями на множинах, які не перетинаються. Встановлено необхідні та достатні умови, при яких дробові поля мають властивість Леві - Бакстера на фіксованій та зростаючій параметричних множинах.