2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Фам Нгок Бой

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

О непрерывной зависимости от параметра решений линейных дифференциальных уравнений в банаховом пространстве

Нгуен Тхе Хоан, Фам Нгок Бой

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 275–280

Доведено теореми про інтегральні зображення адитивної групи дійсного ядерного простору самоспряженими операторами. Припускається, що алгебраїчні співвідношення мають місце на щільній, інваріантній множині цілих векторів.