2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Поліщук О. Б.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (українською)

Модифікований проекційно-ітеративний метод розв'язання сингулярного інтегрального рівняння з параметрами та з малою нелінійністю

Поліщук О. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 418–422

Запропоновано модифікований варіант проекційио-ітеративиого методу розв'язання сингулярного інтегрального рівняння з малою пеліиійшстю з параметрами.