2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Земляк Т. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О восстановлении винеровского поля на плоскости по его значениям на замкнутых кривых

Земляк Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 744–752

Побудовано найкращу в середньоквадратичному значенні оцінку для $w(u, v), (u, v)∉ γ$ (де $w(x, y), x ≥ 0, y ≥ 0$ — вінерівське поле, $γ$—деяка замкнена крива на площині), яка базується на значеннях $w(x, y)$, коли $(x, y)∈ γ$, та обчислено її похибку.