2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Актас М. Ф.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Нерiвностi типу Ляпунова для двох класiв нелiнiйних систем з однорiдними граничними умовами Дiрiхле

Актас М. Ф.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 727-738

Встановлено новi нерiвностi типу Ляпунова для двох класiв нелiнiйних систем з однорiдними граничними умовами Дiрiхле, що узагальнюють та покращують деякi вiдомi результати.