2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Химич А. Н.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Взвешенная псевдоинверсия с индефинитными весами

Варенюк Н. А., Галба Е. Ф., Сергиенко И. В., Химич А. Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 752-772

Наведено означення зваженої псевдооберненої матриці з невиродженими знаконевизначеними вагами та проведено її дослідження. Доведено теорему про існування та єдиність цієї матриці. Наведено зображення зважених псевдо- обернених матриць з індефінітними вагами у термінах коефіцієнтів характеристичних многочленів матриць, які симетризуються, отримано розклади зважених псевдообернених матриць у матричні степеневі ряди і добутки, граничні зображення цих матриць; побудовано регуляризовані ітераційні методи для їх обчислення.