2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Адар Н.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Експоненцiальний двiчi неперервно диференцiйовний $ B$ -сплайновий алгоритм для рiвняння Бюргерса

Адар Н., Даг І., Ерсой О.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 788-800

Експоненцiальнi двiчi неперервно диференцiйовнi $ B$-сплайновi функцiї, що вiдомi з лiтератури як експоненцiальнi, застосовано для побудови методу колокацiй для знаходження розв’язкiв рiвняння Бюргерса. Ефект експоненцiальних кубiчних $ B$-сплайнiв у методi колокацiй знайдено за допомогою аналiзу текстових задач.