2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Сентюрк І.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Властивостi операцiї логiчного наслiдку та її зв’язок з незалежнiстю пропозицiйної логiки

Онер Г., Онер Т., Сентюрк І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 857-864

Вивчаються властивостi операцiї логiчного наслiдку та характернi особливостi незалежних множин формул. Отри- манi результати застосовуються до пропозицiйної логiки. Крiм того, встановлено, за яких умов результат додавання формули до незалежних множин формул та об’єднання двох незалежних множин формул також є незалежним за операцiєю логiчного наслiдку, тобто встановлено спiввiдношення мiж логiчним наслiдком та збереженням незалеж- ностi у пропозицiйнiй логiцi.