2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Фоіад Собхі Обаід

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

О предельном полиноме для решения эллиптического уравнения четвертого порядка с постоянными коэффициентами

Фоиад Собхи Обаид

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 437–444

Показано, що розв'язок задачі Діріхле для еліптичного рівняння четвертого порядку з постійними коефіцієнтами з періодичними за всіма змінними, крім однієї, експоненціально спадаючими правими частинами збігається на нескінченності до деякого полінома першого степеня за неперіодичною змінною. Знайдені коефіцієнти цього полінома.