2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Смаль Б. М.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Оцінки найкращого наближення та інтегрального модуля неперервності функції через її коефіцієнти Фур'є

Задерей П. В., Смаль Б. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 496–503

Отримано в інтегральній метриці оцінки знизу найкращого наближення та модуля неперервності функції, виражені через коефіцієнти її ряду Фур'є.