2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Ковальчук Ю. А.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Про регулярність зростання модуля і аргумента цілої функції в $L^p [0, 2π]$-метриці

Калинець Р. З., Ковальчук Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 889-896

При досить загальних припущепнях описуються множини цілих функцій $f$, зростаючих функцій $λ$, комплекснозпачпих функцій $H$ з $L^p [0, 2π]$, чисел $p ∈ [1, + ∞]$, для яких $$\left\{ {\frac{1}{{2\pi }}\int\limits_0^{2\pi } {|\log f(re^{i\theta } ) - \lambda (r)H(\theta )|^p } d\theta } \right\}^{1/p} = o(\lambda (r)),r \to \infty.$$

Стаття (російською)

Краевые задачи со случайными начальными условиями и функциональные ряды из $\text{sub}_{φ}(Ω)$. II

Ковальчук Ю. А., Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 897–906

Досліджено умови та швидкість збіжності випадкових функціональних рядів із просторів $\text{sub}_{φ}(Ω)$ у різноманітних нормах. Одержані результати застосовуються до дослідження крайової задачі для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами.

Стаття (російською)

Краевые задачи со случайными начальными усло- виями и функциональные ряды из $\text{sub}_{φ} (Ω)$. I

Ковальчук Ю. А., Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 504–515

Досліджуються умови та швидкість збіжності випадкових функціональних рядів із просторів $\text{sub}_{φ} (Ω)$ у різноманітних нормах. Одержані результати застосовуються до дослідження крайової задачі для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами.