2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чалих Є. В.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Об одном обобщении уравнения Ланжевена с детерминированным модулем скорости

Чалых Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 1004–1006

Для спеціальної о класу системи стохастичпих рішіянь Іто з випадковими коефіцієнтами встановлено умови, при виконанні яких модуль вектора стану не є випадковою величиною. Розглядаються можливі шляхи узагальнення даної проблеми.

Коротке повідомлення (російською)

Построение аналитического решения для одного класса уравнений типа Ланжевена с ортогональными случайными воздействиями

Дубко В. А., Чалых Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 588–589

Знайдено аналітичне зображення розв'язку рівнянь Іто - Лаижевена в $R^3$ з ортогональними випадковими впливами по відношенню до вектора розв'язку. Побудовано стохастичний процес, до якого слабко збігається інтеграл від розв'язку, коли малий додатний параметр при похідній рівняння прямує до нуля.