2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ігнатенко В. Ф.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Диаметральная теория алгебраических поверхностей и геометрическая теория инвариантов групп, порожденных отражениями. III

Игнатенко В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1324–1340

В основному викладається побудована автором геометрична теорія інваріантів диких груп косих симетрій у дійсному евклідовому просторі.

Стаття (російською)

Диаметральная теория алгебраических поверхностей и геометрическая теория инвариантов групп, порожденных отражениями. II

Игнатенко В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 792–802

Дається систематичний виклад початків побудованої автором геометричної теорії інваріантів нескінченних груп, породжених косими віддзеркаленнями відносно гіперплощин, в дійсному евклідовому просторі.

Стаття (російською)

Диаметральная теория алгебраических поверхностей и геометрическая теория инвариантов групп, порожденных отражениями. I

Игнатенко В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 639–653

Розглядається сучасний стан діаметральної теорії алгебраїчних гіперповерхонь в дійсному евклідовому просторі.