2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дронь В. С.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Властивості фундаментальних розв'язків і теореми єдиності розв'язків задачі Коші для одного класу ультрапараболічних рівнянь

Івасишен С. Д., Дронь В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1482–1496

Для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова встановлені властивість нормальності, формула згортки, додатиість і деяка оцінка знизу для фундаментального розв'язку, а також доведені теореми сдипості розв'язків задачі Коші у класах функцій з обмеженим ростом та в класі невід'ємних функцій.