2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Биттієв X. Р.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Пространственно-временная локализация в одномерных задачах со свободными границами для нелинейных уравнений второго порядка

Биттиев X. Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1554–1558

Досліджено ефекти просторової локалізації та стабілізації за скінченний час для теплових та дифузійних процесів в активних середовищах, що описуються нелінійними еволюційними рівняннями.