2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Філіпчук М. П.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (українською)

Чисельно-аналітичний метод дослідження багатоточкових крайових задач для систем диференціальних рівнянь із перетвореним аргументом

Бігун Я. Й., Філіпчук М. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1581–1584

Досліджується питания існування і наближеної побудови розв'язку нелінійної системи диференціальних рівнянь із перет вореним аргументом га лінійними багатоточковими крайовими умовами.