2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нур К. І.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Клас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi диференцiальним оператором

Ариф М., Ахмад К. З., Нур К. І., Орхан Х., Хан Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1389-1404

УДК 517.54
Визначено новий пiдклас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi за допомогою диференцiально- го оператора. Вивчаються деякi цiкавi властивостi, такi як довжина дуги, зростання коефiцiєнтiв та iнтегральнi зображення функцiй iз цього класу.

Коротке повідомлення (англійською)

Нерiвностi типу сiмпсона для геометрично вiдносних опуклих функцiй

Аван М. У., Нур К. І., Нур М. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 992-1000

Розглянуто клас геометрично вiдносних опуклих функцiй та отримано кiлька нових iнтегральних нерiвностей типу Сiмпсона в термiнах геометрично вiдносних опуклих функцiй. Iдеї i технiка, що використовуються в роботi, можуть стимулювати подальшi дослiдження в данiй областi.