2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аван М. У.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Нерiвностi типу сiмпсона для геометрично вiдносних опуклих функцiй

Аван М. У., Нур К. І., Нур М. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 992-1000

Розглянуто клас геометрично вiдносних опуклих функцiй та отримано кiлька нових iнтегральних нерiвностей типу Сiмпсона в термiнах геометрично вiдносних опуклих функцiй. Iдеї i технiка, що використовуються в роботi, можуть стимулювати подальшi дослiдження в данiй областi.