2019
Том 71
№ 5

Всі номери

Антипко І. І.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Теорема типа Фрагмена - Линделефа для решений эволюционного уравнения второго порядка по временной переменной

Антыпко И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 724–731

Вивчається залежність поведінки розв'язку $u(x, t)$ загального лінійного еволюційного рівняння другого порядку за часовою змінною, заданого на шарі $Π(T) = {(x,t): x \in R^n, t \in [0, T]}$, від поведінки на нескінченності функцій $$u_1(x, t) = \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t}, \quad u_2(x, t) = \frac{\partial u(x, T)}{\partial t}.$$