2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Антипко І. І.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Теорема типа Фрагмена - Линделефа для решений эволюционного уравнения второго порядка по временной переменной

Антыпко И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 724–731

Вивчається залежність поведінки розв'язку $u(x, t)$ загального лінійного еволюційного рівняння другого порядку за часовою змінною, заданого на шарі $Π(T) = {(x,t): x \in R^n, t \in [0, T]}$, від поведінки на нескінченності функцій $$u_1(x, t) = \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t}, \quad u_2(x, t) = \frac{\partial u(x, T)}{\partial t}.$$

Коротке повідомлення (українською)

Про крайову задачу на нескінченному шарі

Антипко І. І., Семенова Н. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 400–402

Встановлюются необхідні і достатні умови того, що нелокальна двоточкова крайова задача в нескінченному шарі для рівняння $$\frac{{\partial ^2 u(x,t)}}{{\partial t^2 }} + P\left( {\frac{\partial }{{\partial x}}} \right)\frac{{\partial u(x + h_1 ,t)}}{{\partial t}} + Q\left( {\frac{\partial }{{\partial x}}} \right)u(x + h_2 ,t) = 0,$$ $P(s)$ і $Q(s)$ — поліноми зі сталими коефіцієнтами відносно $s∈ℂ^m$, має нескінчений тип і являється виродженою.