2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гефтер С. Л.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Цілі розв’язки одного лінійного неявного диференціально- різницевого рівняння у банахових просторах

Гефтер С. Л., Півень О. Л.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1044-1057

Одержано умови iснування та єдиностi розв’язку початкової задачi $Bu\prime (z) = Au(z + h) + f(z),\; z \in C, u(0) = u_0$ укласах цiлих вектор-функцiй експоненцiального типу. Замкненi лiнiйнi оператори $A$, $B$ дiють у банахових просторах та можуть бути виродженими. Наведено приклад застосування абстрактних результатiв до диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними.