2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Буртняк І. В.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Про фундаментальний розв’язок задачi Кошi для систем Колмогорова другого порядку

Буртняк І. В., Малицька Г. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1107-1117

Дослiджується структура фундаментального розв’язку задачi Кошi для одного класу систем ультрапараболiчних рiвнянь, що мають скiнченну кiлькiсть груп змiнних, за якими вироджується параболiчнiсть.