2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Бульбоака Т.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Достатнi умови для обмеженого повороту аналiтичних функцiй

Бульбоака Т., Тунеськи Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1118-1127

Нехай $f$ — функцiя, аналiтична у вiдкритому одиничному крузi, нормована так, що $f(0) = f \prime (0) 1 = 0$. Методи теорiї диференцiальних пiдпорядкувань першого порядку застосовано, щоб отримати достатнi умови того, що функцiя $f$ має обмежений поворот, тобто дiйсна частина її першої похiдної вiдображає одиничний круг на праву пiвплощину. Крiм того, сформульовано кiлька вiдкритих проблем.