2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бабич Ю. А.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Аппроксимация периодических функций многих переменных функциями меньшего числа переменных в метрических пространствах Орлича

Бабич Ю. А., Михайлова Т. Ф.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1143-1148

Для перiодичних функцiй багатьох змiнних запропоновано метод їх наближень у просторах Орлича $L_{\varphi} (T^m)$ сумою функцiй меншого числа змiнних, кожна з яких є кусково-сталою за однiєю змiнною при фiксованих значеннях решти змiнних. Дослiджується нерiвнiсть типу Джексона для таких наближень у термiнах мiшаного модуля неперервностi.