2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Готинчан Г. І.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з пуассонівськими перемиканнями

Готинчан Г. І., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 845–861

Одержано умови асимптотичної стійкості в цілому розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з пуассонівськими перемиканнями.