2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Йе Х.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Узагальнені підкови та нерозкладність одновимірних континуумів

Йе Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 8. - С. 1046–1054

Розглядаються динамічні системи, що задаються послідовністю неперервних відображень графів. Одержано результати, які узагальнюють відомі результати стосовно існування нерозкладних підконтинуумів через відповідні відображення одновимірних континуумів.