2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лашин А. Ю.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Коефiцiєнтнi оцiнки для двох пiдкласiв аналiтичних та бiунiвалентних функцiй

Лашин А. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1289-1296

Введено два нових пiдкласи класу $\sigma$ аналiтичних та бiунiвалентних функцiй у вiдкритому одиничному крузi $U$. Крiм того, отримано оцiнки для перших двох коефiцiєнтiв Тейлора – Маклорена $|a_2|$ та $|a_3|$ для функцiй iз цих нових пiдкласiв.